Heilpraktik skaber balance og finder årsagen til sygdom.

Sundhed er balance

En Heilpraktiker er en Natur Mediciner, som arbejder med at genskabe balance/homøostase i en syg krop. Min fineste opgave som Heilpraktiker er, at se hele dig, og finde og behandle årsagen til din sygdom, frem for at symptombehandle, som man oftest gør i det etablerede system. En Heilpraktiker har gennemgået et 3-årigt uddannelsesforløb (udd. har siden 2019 været 2-årig), der afsluttes med en eksamination af en tysk læge. Erhvervet er RAB godkendt. Jeg blev færdiguddannet sommer 2018.

Balance i kroppen
Homøostase betyder, at kroppen er i stand til at regulerer sine indre processer, så der er ligevægt og sundhed. Balance er nøgleordet. Det vil sige, at din krop har kapacitet til at klare, at du spiser forkert, mangler motion, og er stresset og ked af det en tid- måske måneder og år; Men hvis du over en lang årrække forurener din krop med usund kost, med alt for meget sukker, dårligt fedt, rygning, dårligt indeklima, medicin, miljø forurening, (herunder amalgam fyldninger i tænderne), kan det blive mere end din krop kan nå at udskille. Balancen forskydes, så det overstiger din krops tolerancetærskel. Sygdom opstår. Din krop vil forsøge at give dine indre organer mest muligt energi, og derfor nedprioriteres dine muskler og din fordøjelse. Derved opstår smerterne, trætheden, hovedpinen, eksemen og i sidste instans de kroniske sygdomme.

Det er individuelt hvor meget et menneske kan belastes. Dette afhænger bl.a. af vores gener og de psykiske belastninger det enkelte menneske er udsat for.

Tilbage til sundhed
Ligesom din krop kan blive syg grundet toksiner og affaldsstoffer i kroppen, kan den også blive rask igen ved fraværet af dem. Læren om homotoksikologi kaldes det på fagsprog, og er kendetegnende ved forskellige faser af cellernes og bindevævets udvikling hen imod sygdom eller sundhed. At have eksem, smerter, høfeber, allergi med flere, er alle symptomer på forskellige faser i en sygdomsudvikling. Således ser du kun toppen af isbjerget, ved de symptomer der er til stede. Under overfladen ses et væld af ubalancer, og dette er den egentlige årsag til at symptomerne overhovedet kommer til udtryk, og at du kan få øje på dem.

Når din krop er sund, er den i stand til at udskille. Det kan være alt fra snue, ørevoks, slim når du hoster, feber og sved, diarre når du indtager noget du ikke kan tåle. Også det at give din mening til kende, er naturligt at ”udskille” i fællesskabet. Hvis du undertrykker disse naturlige udskillelser, kan det desværre sætte sig til en mere fast forankring, og komme til udtryk som kronisk sygdom.

En holistisk behandling vil føre celler og bindevæv tilbage fra fast forankret sygdom til flydende sundhed. Mange vil derfor, i deres forløb, opleve at de bliver syge med feber, forkølelse, influenza symptomer og lignende. Dette er alt sammen positivt, men føles selvfølgelig ubehageligt ind i mellem. Vi heilpraktikere kalder det ”at blive syg for at blive rask”.

Psykens indflydelse på sundhed
Vores psyke har stor indvirkning på vores sundhed. De senere år har der været talt meget om PNEI, som omhandler hvordan vores psyke påvirker vores nervesystem, som igen påvirker vores endokrine kirtler/vores hormonsystem, for til sidst at påvirke vores immunsystem og helbred.

Som børn er vi uspolerede individer der tror på mulighederne, har tillid til vores omgivelser, får alt den trykhed, omsorg, mad og varme vi ønsker, bare vi skriger efter den. Men igennem vores opvækst oplever de fleste, på et eller andet plan, at blive tilsidesat, at føle sig ”ikke OK”, og at være ”ikke elsket”. Disse indre følelser og ”programmer” tager man med sig ind i voksenlivet.

Måske oplever du, at du tilpasser dig for at få andres accept og kærlighed? Måske glemmer du dine egne behov for at give til andre, dybest set for at blive anerkendt og elsket, og føle at du hører til i et fællesskab? Alle ord der blev sagt i din barn- og ungdom, og alt du har oplevet, sidder i dig som en lille båndoptager, og er med til at definere hvordan du oplever dig selv, oplever din verden og det samspil du har med andre mennesker. Er der ikke balance i dine følelser, er der heller ikke balance i dit nervesystem, dine hormoner og immunsystem og til sidst vil det mærkes på helbredet.
Det er muligt at bearbejde gamle uforløste problemstillinger, ligesom det er muligt at omskrive de gamle historier som gentages.

Overordnet vil behandlingsstrategien i et forløb hos mig være:

  • At fjerne det fra din organisme som der er for meget af. Det kan være forkert og ensidig raffineret kost, alkohol, amalgamfyldninger, stress og psykiske ubalancer der belaster din krop med diverse toksiner og som skaber syre -og betændelses tilstande i din krop.
  • At tilføre din organisme det den mangler. Jeg laver en individuel tilpasning af vitaminer og mineraler, gode fedtsyre, antioxidanter, fiber og næringsrigt mad og vand så din krops celler næres og gøres fleksible i deres cellemembran og stofskifte.
  • At genskabe balance i din krop med bl.a. urter. Mælkesyrebakterier tilføres hvis mavetarmfloraen er forstyrret. Jeg ser på din spise/ døgn/søvn rytme. Opfordrer dig til balance mellem aktiv udfoldelse og hvile. Via vore samtaler kan dine psykiske ubalancer forløses. Via healing og samtale vil mulighedernes verden åbne sig for dig. Dette har betydning for din hormonbalance, dit nervesystem og dit immunsystem.
  • Jeg stimulerer og aktiverer din krops selvhelbredende kræfter. Det kan være med øreakupunktur, healing, massage, lymfedrænage, DORN terapi, homøopati, urteterapi og samtale.

Fugl Fønix genopstod af asken. Din krop har også evne til at forny sig selv, idet der hele tiden bliver dannet nye celler. Tarmceller fornyes hver 3-4 dag. Knogleceller hver 7-10 år. Fornyelsen af kroppens celler og væv er konstant og uophørlig. Du er ikke den samme hele livet igennem.

Det er altafgørende at du, under behandlingsforløbet, er parat til at hjælpe dig selv, og indgå aktivt i processen.